Streść tekst z pomocą AI

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THREE DIMENSIONS

Bywa, że musimy szybko przeczytać i streścić wielostronnicowe teksty, lub szukamy artykułu na określony temat. Musimy wtedy poświęcić wiele czasu na czytanie treści, które często są dla nas nieinteresujące lub zgoła nieprzydatne. Tutaj może nam pomóc sztuczna inteligencja. Podstawowa (niepłatna) wersja chata GPT nie pozwala jednak na wczytywanie plików przeznaczonych do zanalizowania. Trzeba taki plik przekonwertować na tekst i wkleić jako kontekst. Dla tych, którzy nie potrzebują zagłębiać się w świat abonamentów i prompt engineering'u OpenAI, przygotowałem narzędzie, które pozwala wygenerować streszczenia z tekstów do ok. 40 tys. znaków bezpośrednio z pliku pdf. Zapraszam do testowania tego narzędzia.


Wybierz plik i naciśnij ANALIZUJ  

Powered by GPT-3.5

Tłumacz pdf

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THREE DIMENSIONS

Narzędzie tłumaczy tekst napisany w dowolnym rozumianym przez GPT 3.5 języku, zawarty w przesłanym pliku pdf na język polski. Ograniczyłem zakres działania do 10 stron maszynopisu. Zapraszam do testowania tego narzędzia.


Wybierz plik i naciśnij ANALIZUJ

Powered by GPT-3.5